RUT-avdrag

RUT står för Rengöring, underhåll och tvätt. Avdraget syftar på den reform som möjliggör skatteavdrag på hushållsnära tjänster i Sverige. Skattereduktionen är på maximalt 50% av arbetskostnaden, och får maximalt uppgå till 25 000 kr per person och år för personer under 65 år, och 50 000 kr per år för personer 65 år och äldre.

Flyttexperten ombesörjer all hantering och ordnar med RUT-avdraget.

Begär offert